Teamoptimering

Teamoptimering

Alle teams er helt unikke, fordi teamet er lige så stærkt, dynamisk og kreativt som de mennesker, der er en del af det. Ethvert team består af et antal individualister med hver deres styrker og kompetencer. Skal et team fungere optimalt, er det en forudsætning, at alle i teamet er bevidste om rollefordelingen, styrker og svagheder, og at alle arbejder hen imod et fælles mål.

Et velfungerende team?

Det ideelle team er velfungerende og har en naturlig vidensdeling, sparring, omsorg og respekt for hinanden. Det er produktivt og kreativt- og dermed et attraktivt team at være en del af. Attraktionsværdien styrker teamets selvforståelse!  

Den attraktionsværdi kan med fokus opnås i både teams, der har mistet den - og i nye teams.

Teamworkshop

En teamworkshop genererer energi, optimisme, gensidig respekt, tro på og tillid til teamet, teamets kompetencer - og en vilje til at nå de samme mål. Teamet ser derefter nye perspektiver for det fremadrettede samarbejde, dialogen og den fælles udvikling.

Teamets historik og aktuelle situation vil altid være afgørende for, hvilken form for workshop, der vil give optimal værdi. Teamets styrker, udfordringer og ledelsens ønske om udvikling er alle elementer, som danner grundlag for mit arbejde med kompositionen af den aktuelle workshop.

De populære valg

Workshops

  • Workshop med fokus på spilleregler, mål, værdier
  • Samarbejds- og kommunikationsworkshops for teams - ofte hvor der opleves interne gnidninger og misforståelser

Team-assessments

PTT

People Test Team analysen belyser teamets sammensætning, typiske adfærd, potentielle faldgruber og blinde vinkler. Den viser, hvad teamet med fordel skal være opmærksom på, hvilke styrker der kan udnyttes endnu bedre, og hvordan man med fordel proaktivt kan tage hånd om svaghederne. Testværktøjet giver et enestående indblik i, hvordan teammedlemmerne kommunikerer, og hvad der skal til for at optimere deres samarbejde.
Teamværktøjet præciserer, hvilken type motivation og vejledning, der fører til bedre præstationer og dermed skaber grundlag for High Performance Teams. Samtidig giver testværktøjet ledelsen overblik og forståelse for, hvordan der fremadrettet skal rekrutteres til teamet for at opnå et effektivt og målrettet High Performance Team.

4MAT

4MAT metoden giver en forståelse for og indsigt i grundlæggende menneskelige forskelle, når det handler om kommunikation. Efter en workshop med 4MAT vil teammedlemmerne føle sig mere accepterede, forståede og hørt. Det skaber arbejdsglæde, trivsel - og bedre resultater!