Rekruttering

Rekruttering af de rigtige medarbejdere

De rigtige medarbejdere er afgørende for virksomhedens succes. Det er almindelig kendt, selvom mange også har gjort sig dyrekøbte erfaringer ved at ansætte den forkerte medarbejder. Dette til trods for alle gode intentioner og forberedelser. En fejlrekruttering koster typisk mellem 500.000 kr. og 1 mio. kr. afhængig af jobkrav og -niveau.

Måske var det selve annoncen, der signalerede det forkerte, måske var det forventningsafstemningen internt, der ikke var 100 %. Måske blev der gået på kompromis med en egenskab hos kandidaten, fordi alt andet ved kandidaten var så godt. 

Der er naturligvis aldrig nogen garanti for, at en rekruttering ikke bliver en fejlrekruttering, men gør vi os umage, investerer vi tilstrækkelige tid og ressourcer i rekrutteringen, har vi de nødvendige oplysninger om kandidaten - ja så øges chancen for, at vi rammer Det perfekte match.

Test og analyseværktøjer

I rekrutteringsøjemed arbejder jeg ofte med en eller flere af følgende tests:

 • PTP
  People Test Person analysen belyser 33 karaktertræk hos den enkelte. Karaktertræk, der er nøje udvalgt i samarbejde med erhvervslivet. Et karaktertræk vurderes ikke som rigtigt eller forkert, men belyses som hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt afhængig af vedkommendes jobfunktion og teamsammensætning.
 • PTL
  People Test Logic testen undersøger, hvordan vedkommendes intelligens arbejder, og hvorledes dette har indflydelse på den måde, beslutninger træffes, komplekse problemstillinger tilgås og ny læring indoptages. Testen afsluttes med en intelligenskvotient. Testen er, ved en bestemt score, adgangsgivende til MENSA.

Derudover er jeg certificeret i MPA (Master Person Analyse), EASI, 4MAT.

Rekrutteringsforløb

Jeg har mere end 20 års erfaring med rekruttering, hvor forløbet er tilpasset til den enkelte virksomheds ønsker og behov. I nogle situationer kører virksomheden selv hele rekrutteringsforløbet. Jeg kommer så først på banen, når de endelige slutkandidater skal kvalitetstestes.

Komplette rekrutteringsforløb

I andre situationer er jeg involveret gennem hele forløbet, som kan indeholde:

 • Analysefase
  Sammen med rekrutterende leder udarbejdes en kombineret jobprofil/kompetenceprofil/ succeskriterier (stillingens opgaver, mål og KPI´er). Der udarbejdes en kandidatprofil, der beskriver kravene til den ideelle kandidats kompetencer i form af viden, færdigheder, personlighed, holdninger og motivation.
 • Udformning af jobopslag
 • Screening af indkomne ansøgninger
 • Interviews 
 • Assessments - analyser af kandidatens personlighed, adfærd og evt. intelligens. Dette giver et styrket afsæt for en grundig ansættelsessamtale med mulighed for at afdække potentielle faldgruber i forhold til jobbet og samarbejdet med nærmeste leder og team 
 • Case til spidskandidater
 • Referencer
 • Præsentation af spidskandidater - præsentationsrapport indeholdende faglige og personlige kompetencer, resultatet af assessments, udviklingsmuligheder samt begrundelse for anbefaling 
 • Professionelt afslag til øvrige kandidater
 • Opfølgning - inden prøvetidens udløb afholdes en statussamtale mellem lederen og mig